• Slide_1
  • Slide_2
  • Slide_3

Uzdatnianie wody

Pod względem bakteriologicznym woda ze studni głębinowych jest czystsza od wód zalegających płytko, czerpanych ze studni kopanych. Dzieje się tak gdyż zanieczyszczenia powierzchniowe nie dostają się do głębszych warstw wodonośnych lub są mocno przefiltrowane przez skały podpowierzchniowe. Zdarza się jednak, że w wodzie głębinowej ilość rozpuszczonych minerałów jest większa niż dopuszcza to Polska Norma. Najczęściej problemem jest przekroczena ilość rozpuszczonego żelaza i manganu oraz ogólnie twardość wody. Zawartość żelaza waha się od ilości śladowych do kilkudziesięciu mg/l, natomiast manganu - od ilości śladowych do kilku mg/l. Wysokie stężenia żelaza i manganu w wodzie powodują wzrost jej barwy i mętności. Mocno zazieleniona ma brunatny kolor po wydostaniu się na powierzchnię. Woda taka nie tylko nie nadaje się do spożycia lecz dodatkowo powoduje zwiększone zużycie urządzeń mających z nią styczność poprzez nadmierne wytrącanie się kamienia i przyśpieszoną korozję. Ponadto na urządzeniach sanitarnych pojawiają się rdzawe osady, zostawiane przez mieszaniny uwodnionych tlenków żelazowych i manganowych. Twarda woda zawiera duże stężenie soli wapnia oraz magnezu, które krystalizując powodują powstanie trudnego do usunięcia i szkodliwego kamienia kotłowego, mającego negatywny wpływ zarówno na nasze domowe instalacje i sprzęty, jak również wygląd skóry i włosów.

u11

Zmiękczacze

Rozwiązaniem problemu twardej wody są zmiękczacze. Wykorzystując innowacyjne rozwiązania wypłukują niekorzystne osady, pozostawiając krystalicznie czystą wodę. Dzięki swoim właściwościom cieszą się one dużym zainteresowaniem. Zmiękczacze wody dostępne są w wielu modelach, przeznaczonych zarówno do domków jednorodzinnych, jak również instalacji przemysłowych. Ich atutem jest funkcjonalność, niezawodność oraz łatwa obsługa.

Zmiękczacze są kompaktowymi urządzeniami przeznaczonymi do ochrony całych instalacji wodnych i wszystkich podłączonych do niej urządzeń. Składają się z butli ciśnieniowej, głowicy sterującej do wyboru w wersji czasowej lub wolumetrycznej (objętościowej), wypełnienia z żywicy zmiękczającej oraz nowoczesnej kompaktowej obudowy wykonanej z tworzywa sztucznego. Wyświetlacz głowicy sterującej dodatkowo zabezpieczony jest pokrywą. Zawarte w zmiękczaczach złoża (silnie kwaśny kationit w cyklu sodowym) skutecznie usuwają jony powodujące twardość wody, np. wapń i magnez. W nieco mniejszym stopniu usuwane są również żelazo, mangan i mętność. W przypadku zastosowania złoża Crystal-Right uzyskuje się kompleksowe i bardzo efektywne usunięcie twardości, żelaza, manganu, a nawet amoniaku.  u2

Odżelaziacze

Usuwanie nadmiernej ilości żelaza i manganu odbywa się w odżelaziaczach i sprowadza się do przeprowadzenia ich rozpuszczalnych związków w formy trudno rozpuszczalne, które są zatrzymywane na drodze filtracji na odpowiednim złożu filtracyjnym. Wybór rodzaju złoża zależy od składu fizykochemicznego wody, postaci, w jakiej występuje żelazo czy mangan, zawartości tlenu rozpuszczonego oraz dwutlenku węgła i związków organicznych. W celu poprawienia efektywności usuwania żelaza i manganu, przed filtrem stosuje się napowietrzanie wody za pomocą zwężki lub sprężarki i mieszacza. Wytrącone w procesie odżelaziania związki zostają zatrzymane na złożu filtracyjnym i w ustalonych odstępach czasu lub wolumenu przepływającej wody usunięte w procesie przeciwbieżnego płukania złoża.


Odwrócona osmoza (OR)

Czym jest odwrócona osmoza?

Jest to metoda bardzo dokładnego oczyszczania wody wykorzystująca półprzepuszczalną membranę, która potrafi odseparować nawet 99% zanieczyszczeń. Z wody usunięte zostają elementy wielkości 0.001µ takie jak metale ciężkie, pierwiastki promieniotwórcze, bakterie i wirusy.

 

 

NAZWA SUBSTANCJI SKUTECZNOŚĆ USUWANIA
Benzen, Miedź, Nikiel, Fluor 99%
Aluminium, Azbest, Kadm, Ołów, Rtęć 98%
Arsen, Bar, Chlor, Azot, Srebro 96-97%
Chloroform, Cyjanki 95%

 

 

o1

Montowane urządzenia systemu odwróconej osmozy składają się z kilku elementów, które w sposób stopniowy oczyszczają wodę. Początkowo w układzie znajduję się filtr wstępny. Jest to zestaw przeważnie trzech wkładów wstępnie przygotowujących wodę do przepływu przez membranę osmotyczną. Dwa wkłady mechaniczne (filtry sedymentacyjne) służą do zatrzymywania zanieczyszczeń mechanicznych nierozpuszczonych w wodzie (rdza, piaski). Charakteryzują się różną dokładnością filtracji taką jak np. 20µ (mikronów) i 5µ. Trzecim filtrem jest blok węglowy odpowiadający za ochronę membrany osmozy. Skutecznie usuwa z wody szkodliwy chlor. Zastosowanie filtrów wstępnych wydłuża żywotność membrany osmozy. o2

Usuwanie z wody drobnych elementów jest na tyle dokładne, że wraz ze szkodliwymi jej składnikami eliminowane są również minerały na które organizm wykazuje zapotrzebowanie. Odwrócona osmoza wytrąca z wody związki magnezu, wapnia, potasu. W celu uzupełnienia minerałów w układzie stosowane są filtry końcowe (wkłady szlifujące). Należą do nich filtr węglowy szlifujący i mineralizator dolomitowy. Zainstalowane są on już za membraną osmotyczną i sprawiają, że poprawie ulega smak oraz zapach wody. Dodatkowo woda zostaje nasycona niezbędnymi makroelementami (wapń, magnez, sód i inne)

W zależności od dostarczanej wody, różni się czas w jakim należy dokonywać wymiany filtrów wstępnych i końcowych. Przeważnie powinno się wymieniać filtry co kilka miesięcy. Natomiast membrana półprzewodnikowa ma przewidzianą żywotność do 5 lat.

Na prawidłowe działanie systemu odwróconej osmozy ma wpływ temperatura filtrowanej wody. Przedział temperatury wody powinien zawierać się w zakresie od 4°C do 30°C. Filtrowana woda z inna temperaturą może spowodować obniżenie wydajności filtracji jak i wcześniejsze zużycie membrany osmozy.

Ponieważ proces filtrowania wody przez system osmozy odwróconej wymaga czasu (2-4 godziny) w układzie instalowany jest zbiornik na wodę o pojemności użytecznej 10 litrów. Poprawia to komfort użytkowania wody filtrowanej przez umożliwienie wykorzystania wcześniej zgromadzonej przefiltrowanej wody.

o3Opcjonalnie do układu montowane są również urządzenia zwane jonizatorami wody. Urządzenia takie poprzez oddzielanie jonów dodatnich od jonów ujemnych, wydzielają wodę kwaśną i wodę alkaliczną. Ta druga jest cenną wodą spożywczą o zawartości pH w zakresie 7-11. Woda alkaliczna pozytywnie wpływa na organizm człowieka, poprawia natlenienie organizmu, neutralizuje wolne zarodniki. Częste spożywanie wody o podwyższonym pH, wykazuje właściwości lecznicze. Poprawia się stan zdrowia i samopoczucie, a układ odpornościowy zostaje wzmocniony.

W przypadkach stwierdzenia dużych ilości bakterii w użytkowanej wodzie konieczny jest montaż instalacji sterylizującej wodę z mikroorganizmów. Dezynfekcja wody promieniami UV jest sposobem na poprawę jakości wody. Zamontowanie lampy bakteriobójczej UV powoduje niemal całkowitą eliminację wirusów i bakterii. Efekt ten wynika z efektywnego naświetlania promieniami UVC, które skutecznie unieszkodliwiają drobnoustroje. Dużą zaletą tej metody jest brak konieczności dodawania jakichkolwiek środków chemicznych w celach oczyszczania wody. Dezynfekcja wody promieniami UV jest niezwykle skuteczna, przy jej błyskawicznym działaniu .

 

o4